History of the University

9/25/2019 1:50 AM

 

Trường Đại học Phenikaa tiền thân là Trường Đại học Thành Tây được thành lập ngày 10/10/2007 theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10/2017, Trường Đại học Thành Tây trở thành thành viên của Tập đoàn Phenikaa – một tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ngày 21/11/2018, Trường chính thức mang tên Trường Đại học Phenikaa theo Quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dưới sự đầu tư của Tập đoàn Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa hướng tới mục tiêu trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và hướng nghiệp dựa trên các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học;

Trường Đại học Phenikaa gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo chất lượng cao và giải quyết các bài toán thực tiễn, tăng cường thời lượng thực hành và đào tạo tại thực tế nhằm hiện thực hóa tiềm năng của mỗi cá nhân, phát triển tài năng và trí tuệ Việt, đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho xã hội, tạo lập những thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ mang tính ứng dụng có sức ảnh hưởng đột phá trong kinh tế và khoa học công nghệ của đất nước.

 “Hiện thực hoá mọi cam kết, đó là tinh thần Phenikaa, trách nhiệm Phenikaa và là văn hoá Phenikaa.

------------

Các mốc thời gian quan trọng

1995: Hình thành ý tưởng xây dựng trường với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt tại Tỉnh Hà Tây cũ.

10/10/2007: Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 1368/QĐ- TTg về  việc thành lập Trường Đại học Thành Tây.

2017: Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A – PHENIKAA – do TS. Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT – đầu tư vào trường. Ngày 10/10/2017, Trường kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố chiến lược mới mang tên: Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới.

2018: Ngày 21/11/2018, theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA.