Collaboration with Industry

3/8/2019 9:00 AM


Với các mối quan hệ quốc tế mở rộng, đặc biệt là sự đầu tư trực tiếp của Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Phenikaa, sinh viên Trường Đại học Phenikaa có nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại các đơn vị thành viên của Phenikaa Group cũng như cơ hội việc làm tại các thị trường nước ngoài như như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc… Cụ thể, sinh viên sau tốt nghiệp có thể trở thành nhân viên, nhà lãnh đạo xuất sắc tại các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Phenikaa.

 Công ty Cổ phần VICOSTONE (VICOSTONE JSC)
 Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA (PRATI)
 Viện Nghiên cứu tiên tiến PHENIKAA (PIAS)
 Nhà máy PHENIKAA
 Công ty Cổ phần STYLE STONE (STYLE STONE JSC)
 Công ty Cổ phần chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM JSC)
 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA HUẾ
 Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án VPM – HÀ NỘI (VPM JSC)
 Công ty Cổ phần trung tâm SÉC G3 (SG3 JSC)
 STYLENQUAZA LLC. DBA VICOSTONE USA (VICOSTONE USA)
 VICOSTONE CANADA INC. (VICOSTONE CANADA)