CAMPUS LIFE

Student accomodation

News  8/10/2019
Trường Đại học Phenikaa tự hào có hệ thống ký túc xá được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại vào dạng tốt nhất trong hệ thống các trường đại học tư thục ở Việt Nam hiện ... 

Sport and Recreation

News  8/10/2019
Trường Đại học Phenikaa đang hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoat động luyện tập, vui chơi, giải trí … của sinh viên được xây dựng mới từ năm 2018  
More