Current student

Campus events

News  9/10/2019
Chuỗi hoạt động sinh viên của Trường Đại học Phenikaa diễn ra xuyên suốt năm học với các sân chơi tạo điều kiện tối đa cho các bạn sinh viên phát huy tối đa năng lực và sở thích cá ... 

Financial aid and scholarship

News  9/10/2019
Năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA có 4 mức học bổng giá trị cao với số lượng không giới hạn cho tân sinh viên, gồm Học bổng tài năng, Học bổng xuất sắc, Học bổng toàn phần và Học bổng ... 
More