Future students

Why Vietnam?

News  7/10/2019
Trong khoảng một vài năm trở lại đây, số lượng sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên tới từ các nước phát triển như Canada, Hàn Quốc, Úc, Pháp… theo học tại các trường đại học của Việt ... 

Why Phenikaa University?

News  7/10/2019
Sinh viên Phenikaa Uni có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân.  
More