RESEARCH

Interdisciplinary Research Strengths

News  10/10/2019
ới đội ngũ khoa học trình độ cao, Trường Đại học Phenikaa đang khẳng định chất lượng và có những bước tiến vượt bậc trong công bố kết quả khoa học, đổi mới và sáng tạo, nghiên cứu khoa học ... 

Honours and Awards

News  10/10/2019
 

Publications list

News  10/10/2019
Những công bố mới nhất của Phenikaa University  

Research project

News  10/10/2019
Các đề tài thuộc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Nafosted <br />  

Institutes and Center for Research

News  10/10/2019
Hiện tại, Trường Đại học Phenikaa có ba Viện nghiên cứu và một trung tâm nghiên cứu  
More